TIC Bazilika

TIC Bazilika

Zámek 1, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 022, 777 746 982
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz

 

Otevírací doba

leden - červen denně 9.00  17.00
červenec - srpen denně 9.00 – 18.00
září - listopad denně 9.00 – 17.00
prosinec denně 9.00 – 16.00

 
 

 

SLUŽBY

Informační turistické centrum při Bazilice sv. Prokopa zajišťuje prohlídky v této památce, poskytuje prodej informačních materiálů a upomínkových předmětů.

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA v bazilice sv. Prokopa / CENY*

Minimální počet osob pro konání komentované prohlídky jsou 2.

Plné vstupné 140 Kč/os. 6 EUR/person
Snížené vstupné 110 Kč/os. 5 EUR/person

Školní skupiny

50 Kč/os.  
Rodinné vstupné 350 Kč / 2 do. + 3 děti do 15 let  

 * Příplatek za prohlídku v cizím jazyce nebo s tlumočením 20,- Kč/os - 1 EURO.

• Délka prohlídky 40 - 45 min.

 

Snížené vstupné mohou požadovat držitelé karet ZTP, ZTP/P, ISIC, ITIC, EURO 26, členové KČT, senioři.

• V případě větších skupin doporučujeme objednání předem. Objednané skupiny mají přednost před ostatními návštěvníky. Maximální počet osob ve skupině je 50.

• NA OBJEDNANÉ SKUPINY ČEKÁ PRŮVODCE MAXIMÁLNĚ 15 MINUT.

Držitelům karet ISIC, ITIC, ALIVE a EURO

 

Benediktinské opatství – výběrová prohlídková trasa

  • Průvodcovské služby po areálu bývalého opatství jsou  pouze na základě objednání min. 2 dny předem pro min. 5 osob a v měsících duben-říjen.
  • Trasa zahrnuje prohlídku baziliky se zaměřením na její architekturu a fungování v dobách kláštera, procházku po areálu bývalého opatství a seznámení s rozmístěním původních budov a částí a prohlídku zámecké ledovny. Délka prohlídky 1,5 hodiny.
  • Poslední prohlídka je možná nejpozději v 15 hodin, v pátek ve 14 hodin.
  • Zakoupená vstupenka opravňuje ke vstupu do expozice Muzea Vysočiny Třebíč Svět portálů a bran za zvýhodněnou cenu a je platná do 31. 8.

 

Plné vstupné 190 Kč/os.  8 EUR/person
Snížené vstupné* 140 Kč/os.  6 EUR/person
     
Školní výpravy (pouze ZŠ) 100 Kč  

* Snížené vstupné: Studenti, senioři, děti 6 a více let, ZTP, ZTP/P, držitelé karet ISIC, ITIC, KČT.

** Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V BAZILICE

   
Úterý 18.00
Středa 18.00
Čtvrtek 8.00
Pátek 16.30
Sobota 8.00
Neděle 7.00,10.00

 

 

 

 

 

 

 


Přehled aktuálních bohoslužeb v Třebíči zde

CERTIFIKACE

Informační centrum splňuje podmínky České centrály cestovního ruchu CzechTourism, je zařazeno do databáze oficiálních turistických informačních center a je označeno oficiálním registrovaným logem.

 

Důležité informace!

Návštěvnická kapacita prohlídkového okruhu i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.
Kapacita okruhu Příběh benediktinského opatství je minimálně 5 a maximálně 30 osob. Prohlídky baziliky se konají v minimálním počtu 2 osob a maximálním 50 osob.

Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout písemně nebo e-mailem. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena.

Provozovatel si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu do maximální kapacity prohlídky.


Neupřesní-li objednaná skupina počet návštěvníku alespoň jeden den předem, bude jí v případě nižšího počtu členů skupiny účtován nahlášený počet osob. V případě, že přijede větší počet osob, osoby nad nahlášený počet nebudou na prohlídku vpuštěny.