MKS Třebíč Oficiální stránky MKS Třebíč
Památky UNESCO

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči

Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa patří ke klenotům evropského stavitelství.

V roce 2003 byla zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.

 

 


 

unesco

První stavbou, která vznikla v souvislosti s budováním třebíčského kláštera založeného v roce 1101, byl kostelík sv. Benedikta vysvěcený již roku 1104 pražským biskupem Heřmanem za vlády prvního třebíčského opata Kuny. Bazilika byla vybudována v letech 1240 – 1260 v přechodném románsko-gotickém slohu a při jejím budování se uplatnila pozdně románsky orientovaná stavební huť, která k nám přišla z jihozápadní Francie přes Burgundsko a Horní Rýn. Stejně jako samotný klášter, trpěla bazilika v dobách obléhání Třebíče uherskými vojsky r. 1468. Později byla několikrát opravována a upravována a od 1. pol. 16. stol. byla užívána z větší části k účelům světským. Teprve r. 1704 dal Jan Karel z Valdštejna upravit nejméně poškozenou část baziliky, presbytář, na zámeckou kapli, zasvěcenou svatému Prokopovi. Vlastní renovace baziliky byla provedena až v letech 1725 - 1733 za Jana Josefa z Valdštejna. Tuto renovaci provedl architekt František Maxmilián Kaňka, který zchátralou klenbu nahradil barokní síťovou štukovou klenbou. V této době byly vystavěny obě věže ve stylu barokní gotiky. Konečná restaurace baziliky proběhla v letech 1924 - 1935 podle plánů architekta Kamila Hilberta a v r. 1956 byla dokončena stavba zničené jižní kaple s apsidou. Jednou z nejcennějších částí baziliky je vstupní portál, který pochází z počátku 13. století, a byl znovu objeven až v roce 1862. Námětem pro výzdobu portálu byl Chvalozpěv tvorstva na svého Stvořitele z knihy Daniel ze Starého zákona. Zvláštní pozornost si zaslouží dochované nástěnné malby v opatské kapli. Fresky pochází z poloviny 13. století a jsou druhé nejstarší na Moravě, po freskách v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Nejzachovalejší a nejstarší částí celého chrámu je románská krypta. Na konci 16. století byla krypta využívána jako pivovarský sklep. Za zmínku jistě také stojí románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Návštěva baziliky sv. Prokopa se pro vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem.

Adresa a kontakt:

Zámek 1
674 01 Třebíč
tel.: 568 610 022, 777 746 982
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz


 

Otevírací doba

leden - červen denně 9.00  17.00
červenec - srpen denně 9.00 – 18.00
září - listopad denně 9.00 – 17.00
prosinec denně 9.00 – 16.00
   

 


 


 


 

UPOZORNĚNÍ:

 

Zrušené prohlídky:

16. 6. v 10.00 - obsazeno
17. 6. v 9.00 - obsazeno
19. 6. v 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - svatba, obsazeno
23. 6. v 15.00, 16.00 - obsazeno
24. 6. v 9.00, 10.00 - obsazeno
25.6. v 13.00 - obsazeno
26.6. v 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - svatba, biřmování
28.6. v 13.00 - obsazeno
29. 6. v 13.00 - obsazeno
30. 6. v 10.00, 11.00, 13.00 - obsazeno
 

Celoročně v pátek je poslední prohlídka s průvodcem ve 14 hodin, od 16 hodin je bazilika volně přístupná.

• Poslední prohlídka se koná 1 hodinu před zavírací dobou.

• Komentované prohlídky probíhají v každou celou hodinu.

• Za příplatek je možná cizojazyčná prohlídka nebo prohlídka s tlumočením

Vstupné za prohlídky je možné platit také v eurech.


Komentované prohlídky baziliky:

Leden - červen 
Po-čt: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Pátek: 9, 10, 11, 13, 14
So-ne: 13,14,15,16
 
Červenec - srpen
Po-čt: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17
Pátek: 9, 10, 11, 13, 14
So-ne: 13, 14, 15, 16, 17
 
Září - listopad 
Po-čt: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Pátek: 9, 10, 11, 13, 14
So-ne: 13,14,15,16  
 
Prosinec
Po-čt: 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
Pátek: 9, 10, 11, 13, 14
So-ne: 13, 14, 15

 

 
Výběrová trasa - Benediktinské opatství: 
Duben - říjen:
Po-čt: 9, 10, 13, 14, 15
Pá: 9, 10, 13, 14
So-ne: 13, 14, 15

 

 

Z důvodu konání nepravidelných církevních obřadů (pohřby, svatby, křtiny ad.) mohou být časy prohlídek posunuty či zrušeny. Děkujeme za pochopení.

 

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA v Bazilice sv. Prokopa / CENY*

Plné vstupné
100 Kč/os. 4 EUR/person
Snížené vstupné 70 Kč/os. 3 EUR/person

Školní skupiny

25 Kč/os.  
Rodinné vstupné 250 Kč / 2 dos. + 3 děti do 15 let  

 * Příplatek za prohlídku v cizím jazyce nebo s tlumočením 20,- Kč/os - 1 EURO.

•Délka prohlídky 40 - 45 min.
Snížené vstupné mohou požadovat držitelé karet ZTP, ZTP/P, ISIC, ITIC, EURO 26, členové KČT, senioři.

• V případě větších skupin doporučujeme objednání předem. Objednané skupiny mají přednost před ostatními návštěvníky. Maximální počet osob ve skupině je 50.

• NA OBJEDNANÉ SKUPINY ČEKÁ PRŮVODCE MAXIMÁLNĚ 15 MINUT.

 

 

Sleva 1  Sleva 2

Benediktinské opatství – výběrová prohlídková trasa

  • Průvodcovské služby po areálu bývalého opatství jsou  pouze na základě objednání min. 2 dny předem pro min. 5 osob a v měsících duben-říjen.
  • Trasa zahrnuje prohlídku baziliky se zaměřením na její architekturu a fungování v dobách kláštera, procházku po areálu bývalého opatství a seznámení s rozmístěním původních budov a částí a prohlídku zámecké ledovny. Délka prohlídky 1,5 hodiny.
  • Poslední prohlídka je možná nejpozději v 15 hodin, v pátek ve 14 hodin.
  • Zakoupená vstupenka opravňuje ke vstupu do expozice Muzea Vysočiny Třebíč Svět portálů a bran za zvýhodněnou cenu a je platná do 31. 8.
Plné vstupné
150 Kč/os.  6 EUR/person
Snížené vstupné* 100 Kč/os.  4 EUR/person
Rodinné vstupné 300 Kč/os.  
Školní výpravy (pouze ZŠ) 40 Kč  

* Snížené vstupné: Studenti, senioři, děti 6 a více let, ZTP, ZTP/P, držitelé karet ISIC, ITIC, KČT.

** Rodinné vstupné: 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V BAZILICE

 

Pondělí 18.00 (střídá se mše sv. a bohoslužba slova) 
Úterý 18.00
Středa 18.00
Čtvrtek 8.00
Pátek 16.30
Sobota 8.00
Neděle 7.00,10.00

 


 


 


 


Přehled aktuálních bohoslužeb v Třebíči zde

 

Fotogalerie

Bazilika svatého Prokopa a třebíčský zámek

Bazilika svatého Prokopa a třebíčský zámek


Třebíčský zámek a Bazilika svatého Prokopa

Třebíčský zámek a Bazilika svatého Prokopa


Vjezd na třebíčský zámek a k Bazilice sv. Prokopa

Vjezd na třebíčský zámek a k Bazilice sv. Prokopa


Podzemní krypta Baziliky sv. Prokopa v Třebíči

Podzemní krypta Baziliky sv. Prokopa v Třebíči


Pohled na třebíčský zámek a Baziliku sv. Prokopa

Pohled na třebíčský zámek a Baziliku sv. Prokopa


 

 


<< zpět

S provozem tohoto webu nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našeho webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací
ODKAZY Visit Třebíč Třebíč Třebíč UNESCO Kudy z nudy
PARTNEŘI ICOM TTS ČEZ
facebook © MKS Třebíč