MKS Třebíč Oficiální stránky MKS Třebíč
Památky UNESCO

Bazilika sv. Prokopa

Bazilika sv. Prokopa

Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa patří ke klenotům evropského stavitelství.

V roce 2003 byla zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví.

 

unesco

První stavbou, která vznikla v souvislosti s budováním třebíčského kláštera založeného v roce 1101, byl kostelík sv. Benedikta vysvěcený již roku 1104 pražským biskupem Heřmanem za vlády prvního třebíčského opata Kuny. Bazilika byla vybudována v letech 1240 – 1260 v přechodném románsko-gotickém slohu a při jejím budování se uplatnila pozdně románsky orientovaná stavební huť, která k nám přišla z jihozápadní Francie přes Burgundsko a Horní Rýn. Stejně jako samotný klášter, trpěla bazilika v dobách obléhání Třebíče uherskými vojsky r. 1468. Později byla několikrát opravována a upravována a od 1. pol. 16. stol. byla užívána z větší části k účelům světským. Teprve r. 1704 dal Jan Karel z Valdštejna upravit nejméně poškozenou část baziliky, presbytář, na zámeckou kapli, zasvěcenou svatému Prokopovi. Vlastní renovace baziliky byla provedena až v letech 1725 - 1733 za Jana Josefa z Valdštejna. Tuto renovaci provedl architekt František Maxmilián Kaňka, který zchátralou klenbu nahradil barokní síťovou štukovou klenbou. V této době byly vystavěny obě věže ve stylu barokní gotiky. Konečná restaurace baziliky proběhla v letech 1924 - 1935 podle plánů architekta Kamila Hilberta a v r. 1956 byla dokončena stavba zničené jižní kaple s apsidou. Jednou z nejcennějších částí baziliky je vstupní portál, který pochází z počátku 13. století, a byl znovu objeven až v roce 1862. Námětem pro výzdobu portálu byl Chvalozpěv tvorstva na svého Stvořitele z knihy Daniel ze Starého zákona. Zvláštní pozornost si zaslouží dochované nástěnné malby v opatské kapli. Fresky pochází z poloviny 13. století a jsou druhé nejstarší na Moravě, po freskách v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě. Nejzachovalejší a nejstarší částí celého chrámu je románská krypta. Na konci 16. století byla krypta využívána jako pivovarský sklep. Za zmínku jistě také stojí románská rozeta s původní desetidílnou kamennou kružbou. Návštěva baziliky sv. Prokopa se pro vás jistě stane nezapomenutelným zážitkem.

Adresa a kontakt:

Zámek 1
674 01 Třebíč
tel.: 568 610 022, 777 746 982
e-mail: infobazilika@mkstrebic.cz


Otevírací doba

 

červen - září po - pá:   9.00 - 17.00
  so, ne: 12.30 – 18.00
říjen - květen po - čt:   9.00 – 17.00
  pá:
  9.00 – 15.00
  so, ne: 12.30 – 17.00

 


 


 


Upozornění:

V sobotu 3. února 2018 jsou prohlídky ve 13.00, 15.00 a v 16.00.

Prohlídky zrušeny ve 13. 30 a ve 14.00.


 

• Celoročně v pátek je poslední prohlídka s průvodcem ve 14 hodin, od 15 hodin je bazilika volně přístupná.

• Poslední prohlídka se koná 1 hodinu před zavírací dobou.

 

Časy prohlídek ve všední dny: v 9.00, 10.00, 11.00 a dále ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 (kromě pátku - poslední prohlídka se koná ve 14.00).

Časy prohlídek v sobotu a v neděli: ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00

(v měsících červen - září v 17.00).

 

Z důvodu konání nepravidelných církevních obřadů (pohřby, svatby, křtiny ad.) mohou být časy prohlídek posunuty či zrušeny. Děkujeme za pochopení.

 

PRŮVODCOVSKÁ SLUŽBA v Bazilice sv. Prokopa / CENY*

Plné vstupné
80 Kč/os. 4 EUR/person
Snížené vstupné 50 Kč/os. 2 EUR/person

Školní skupiny

25 Kč/os.  
Rodinné vstupné 200 Kč / 2 dos. + 3 děti do 15 let  

 * Příplatek za prohlídku v cizím jazyce či s tlumočením 20,- Kč/os.

•Délka prohlídky 40 - 45 min.
Snížené vstupné mohou požadovat držitelé karet ZTP, ZTP/P, ISIC, ITIC, EURO 26, SENIOR PAS, členové KČT, senioři.

Pro objednané skupiny s cizojazyčným výkladem či tlumočením platí pouze plné vstupné.

• V případě větších skupin doporučujeme objednání předem. Objednané skupiny mají přednost před ostatními návštěvníky. Maximální počet osob ve skupině je 50.

• NA OBJEDNANÉ SKUPINY ČEKÁ PRŮVODCE MAXIMÁLNĚ 15 MINUT.

 

 

Sleva 1  Sleva 2

 

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY V BAZILICE

 

Pondělí 18.00
Úterý 18.00
Středa 18.00
Čtvrtek 8.00
Pátek 16.30
Sobota 8.00
Neděle 7.00,10.00

 


 


 


 


Přehled aktuálních bohoslužeb v Třebíči zde

 

Fotogalerie

 


<< zpět

ODKAZY Visit Třebíč Třebíč Třebíč UNESCO Kudy z nudy
PARTNEŘI ICOM TTS ČEZ
facebook © MKS Třebíč