14.6. - 15.6. Konference

Na mezinárodní odborné konferenci „Patnáct let v elitní společnosti UNESCO (Třebíč 2003-2018)“, tematicky věnované pojmenování problémů a výměna zkušeností měst s památkami UNESCO na svém území či význam spolupráce odborných institucí státní správy se samosprávami v oblasti ochrany a udržitelného rozvoje památek, zazněla řada zajímavých příspěvků od významných odborníků ze široké škály vědních disciplín.

Kde:

Kamenný sál - Zámek Třebíč

Kompletní fotogalerie z přednášek zde
Program konference
Pořadatelé:

MKS Třebíč, Město Třebíč

Ředitelka:

Jaromíra Hanáčková

Více informací a podrobný program na www.mkstrebic.cz a www.visittrebic.eu